Poprawa tolerancji wysiłku i zmęczenia po COVID-19

COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego spowodowana wirusem SARS-CoV-2. Koronawirus ten może atakować również inne układy (m.in. sercowo-naczyniowy), czy powodować wzmożoną odpowiedź immunologiczną, co skutkuje podniesionym poziomem cytokin prozapalnych (np. TNF-α, IL-6). W przebiegu COVID-19 zdiagnozowano również stan zapalny śródbłonka naczyniowego.

COVID-19 nie jest krótkotrwałą infekcją, a jej odległe konsekwencje to przede wszystkim: chroniczne zmęczenie, duszność wysiłkowa, zapalenie mięśnia sercowego, mgła mózgowa, zaburzenia psychiczne, wypadanie włosów. 

 


Najnowsze badania przeprowadzone w ośrodku specjalizującym się w rehabilitacji pacjentów po COVID-19 (Chudzik i wsp., 2021 – Literatura  >> ) wykazały, iż 1-MNA w dawce dobowej 58 mg poprawia tolerancję wysiłku i zmęczenia u pacjentów powracających do zdrowia po COVID-19.

W opublikowanej pracy wykazano, że 1-MNA wpływa na poprawę dystansu uzyskanego w teście 6 minutowego marszu (6MWT). Pacjenci przyjmujący przez miesiąc 1-MNA (GrM1, 58 mg/dzień) podwoili średnią różnicę uzyskanego dystansu w porównaniu do grupy kontrolnej (GrM0). Średnia różnica uzyskanego dystansu w grupie kontrolnej wynosiła 18,4 m, natomiast w grupie przyjmującej 1-MNA 38,86 m (Rysunek A).

 

Rysunek A. Średnia różnica uzyskanego dystansu w teście 6 minutowego marszu (6MWT).

92% pacjentów przyjmujących 1-MNA (GrM1) odnotowało lepszy wynik testu 6MWT (8% nie odnotowało poprawy, ale zgłosiło mniejsze zmęczenie w skali FSS). Poprawa dystansu u osób, które ją uzyskały wynosiła średnio 47 metrów. W grupie kontrolnej (GrM0, bez 1-MNA) dystans uzyskany po miesiącu również wzrósł, ale różnica nie była istotna statystycznie (Rysunek B).

Rysunek B. Średni dystans uzyskany w teście 6 minutowego marszu (6MWT) na początku badania i po miesiącu. GrM0 – grupa kontrolna nieprzyjmująca 1-MNA (* brak istotności statystycznej; p = 0,068), GrM1 – pacjenci przyjmujący 1-MNA (p = 0,000034).


Po miesiącu wśród osób przyjmujących 1-MNA odnotowano również znacznie mniej pacjentów zgłaszających silne zmęczenie (FSS ≥ 4) niż w przypadku pacjentów bez suplementacji (Rysunek C).

Przeprowadzone badania (Chudzik i wsp., 2021 – Literatura  >> ) wskazują, że 1-MNA w dawce 58 mg/dzień znacznie poprawia wydolność fizyczną w teście 6-minutowego marszu i zmniejsza procent pacjentów z ciężkim zmęczeniem po COVID-19.

Rysunek C. Wpływ stosowania 1-MNA na procent pacjentów odczuwających silne zmęczenie według skali FSS (FSS ≥ 4). Faza 0 - początek badania, Faza 1 - po miesiącu.