Wpływ 1-MNA na śródbłonek naczyniowy

Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego związana z obniżeniem biodostępności tlenku azotu (NO) w naczyniach jest wczesnym i powszechnym mechanizmem, który prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych i w konsekwencji predysponuje do zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ostatnie badania wykazały, że 1-MNA poprzez działanie na śródbłonek naczyniowy, zwiększa biodostępność NO i reguluje zaburzoną pracę śródbłonkowej syntazy tlenku azotu. 

Czytaj więcej…


Poprawa tolerancji wysiłku i zmęczenia po COVID-19

COVID-19 to choroba zakaźna układu oddechowego spowodowana wirusem SARS-CoV-2. Koronawirus ten może atakować również inne układy (m.in. sercowo-naczyniowy), czy powodować wzmożoną odpowiedź immunologiczną, co skutkuje podniesionym poziomem cytokin prozapalnych (np. TNF-α, IL-6). W przebiegu COVID-19 zdiagnozowano również stan zapalny śródbłonka naczyniowego.

Czytaj więcej…

Działanie przeciwzwłóknieniowe w infekcjach dróg oddechowych

Najnowsze badania wykazały, że 1-MNA istotnie ogranicza zwłóknienie płuc oraz działa przeciwzapalnie.

W modelu zwłóknienia płuc, wywołanego bleomycyną, wykazano, iż 1-MNA zredukował zwłóknienie płuc o 28%. W modelu tym 1-MNA działał efektywniej niż stosowane leki referencyjne (nintedanib i fluticasone).

Czytaj więcej…


Działanie przeciwzakrzepowe 1-MNA i uwalnianie prostacykliny (PGI2)

Przeciwzakrzepowe działanie 1-MNA zostało udowodnione w badaniach in vivo (Chlopicki i wsp., 2007 – Literatura  >>), w których 1-MNA powodowało zależną od dawki i utrzymującą się w czasie trombolizę (efekt przeciwzakrzepowy).

Czytaj więcej…

Przeciwzapalne działanie 1-MNA

W badaniach u osób z dyslipidemią wykazano, że 1-MNA obniża poziom białka C reaktywnego hsCRP o 17% i poziom TNF-α o 14%. U pacjentów z najwyższym poziomem wyjściowym TNF-α, 1-MNA obniżyło jego poziom o 29%. Wymienione parametry są markerami stanu zapalnego i odgrywają bardzo ważną rolę w przebiegu i rozwoju różnych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz leczeniu chorób zapalnych. Badanie zostało przeprowadzone w renomowanych instytucie Montreal Heart Institute w Kanadzie.

Czytaj więcej…


Wpływ 1-MNA na przeżywalność

Badania przeprowadzone w renomowanych ośrodkach naukowych (m.in. Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurych, Szwajcaria i Harvard Medical School, Boston, USA) i opublikowane w Nature Chemical Biology (Schmeisser i wsp., 2013 – Literatura  >>) dowodzą, że 1-MNA ma wpływ na długość życia Caenorhabditis elegans, które są powszechnie stosowanym biologicznym modelem starzenia się.

Czytaj więcej…