Działanie przeciwzwłóknieniowe w infekcjach dróg oddechowych

Najnowsze badania wykazały, że 1-MNA istotnie ogranicza zwłóknienie płuc oraz działa przeciwzapalnie.

W modelu zwłóknienia płuc, wywołanego bleomycyną, wykazano, iż 1-MNA zredukował zwłóknienie płuc o 28%. W modelu tym 1-MNA działał efektywniej niż stosowane leki referencyjne (nintedanib i fluticasone).


Równocześnie w badanym modelu 1-MNA w sposób statystycznie istotny obniżało liczbą eozynofili w porównaniu z grupą kontrolną. Eozynofile to rodzaj krwinek białych, których poziom rośnie m.in. w chorobach alergicznych, ale także w trakcie chorób wirusowych i bakteryjnych. Wytwarzają one między innymi transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β), który uczestniczy w procesie włóknienia płuc (Rysunek A).

W tym samym modelu zwłóknienia płuc, wywołanego bleomycyną, 1-MNA obniżało w sposób istotny statystycznie poziom białka C reaktywnego (CRP).

Rysunek A. Schemat obrazujący rolę TGF-β w patogenezie idiopatycznego zwłóknienia płuc.