Czym jest 1-MNA?

1-MNA (1-metylonikotynamid) jest naturalnie występującym metabolitem kwasu nikotynowego i nikotynamidu, dwóch głównych form witaminy B3.

Liczne badania sugerują, iż 1-MNA wpływa na utrzymanie prawidłowej pracy śródbłonka naczyniowego i układu sercowo-naczyniowego. Dlatego też, szczególnie ze względu na swoje potencjalne właściwości redukujące postęp miażdżycy, 1-MNA może być stosowany w suplementacji diety, w szczególności u osób starszych.


Mechanizm działania 1-MNA opiera się głównie na regulacji pracy śródbłonka naczyniowego i zachowaniu równowagi jego funkcji wydzielniczej. Prawidłowe funkcjonowanie tego największego narządu wydzielniczego warunkuje utrzymanie zdrowego układu sercowo-naczyniowego.

Dysfunkcja śródbłonka prowadzi do zaburzeń jego równowagi czynnościowej i przyczynia się do rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, ich powikłań oraz ma znaczenie w takich stanach, jak cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, wątroby, nerek i.in. 1-MNA, działając na komórki śródbłonka naczyniowego, stymuluje je do uwalniania endogennej prostacykliny PGI2, która jest najsilniejszym fizjologicznym inhibitorem agregacji płytek krwi. PGI2 jest odpowiedzialna za działanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwmiażdżycowe. Jej niedobór powoduje wzmożoną agregację płytek krwi i tworzenie się zakrzepów w tętnicach. PGI2 może wpływać również na obniżenie poziomu cytokin prozapalnych.

1-MNA, dzięki stymulacji komórek śródbłonka do produkcji PGI2 obniża poziom markerów stanu zapalnego (hsCRP, TNF-α, IL-4) i przyczynia się do ochrony układu sercowo-naczyniowego przed tworzeniem się zakrzepów, miażdżycą naczyń oraz rozwojem stanu zapalnego i chorób z nim związanych.

1-MNA jest innowacyjną cząsteczką, chronioną prawem patentowym na świecie.

Źródła 1-MNA

1-MNA jest związkiem endogennym (powstaje głównie w wątrobie), będącym metabolitem kwasu nikotynowego i nikotynamidu. Może również być dostarczany wraz z pożywieniem, głównie pochodzenia zwierzęcego.

Produkty spożywcze z największą zawartością 1-MNA (Taguchi i wsp., 1986Literatura  >>).

Undaria pinnatifida (algi morskie Wakame) - 3,2 mg/100 g produktu
Liście zielonej herbaty - 3,0 mg/100 g produktu
Żołądki drobiowe - 2,4 mg/100 g produktu
Seler - 1,6 mg/100 g produktu
Chińskie czarne grzyby - 1,3 mg/100 g produktu


Jednak dieta nie jest głównym źródłem endogennego 1-MNA.  Jest nim metabolizm niacyny. U ludzi niacyna jest w około 60% przekształcana do 1-MNA (Menon i wsp., 2007 – Literatura >>).

Cechy 1-MNA

  • naturalna i fizjologiczna substancja pochodzenia witaminowego
  • bezpieczna i bardzo dobrze tolerowana
  • ma właściwości przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe
  • redukuje poziom markerów stanu zapalnego
  • wpływa na prawidłowe funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego i stymuluje go do syntezy endogennej prostacykliny (PGI2)
  • stymuluje funkcję wydzielniczą śródbłonka naczyniowego, dzięki czemu zapobiega jego dysfunkcji
  • redukuje i/lub zapobiega powstawaniu zakrzepów i stanu zapalnego poprzez stymulację syntezy PGI2
  • zwiększa stabilność sirtuin (Sirt1) i wydłuża życie w biologicznym modelu starzenia się
  • nowa perspektywiczna molekuła o działaniu przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym
  • według wiodących ośrodków badawczych 1-MNA może wydłużać ludzkie życie!

W organizmie ludzkim 1-MNA powstaje przede wszystkim w wątrobie na drodze reakcji enzymatycznej katalizowanej przez N-metylotransferazę nikotynamidową (NNMT) (Felsted and Chaykin, 1967; Pissios, 2017 – Literatura >>). Następnie jest przekształcany do odpowiednich pirydonów: 2-PYR i 4-PYR. 2-PYR jest głównym metabolitem 1-MNA u ludzi. Oba pirydony są końcowymi produktami wydalanymi z organizmu (Sugihara i wsp., 2005 – Literatura >>).

Rysunek A. Szlak metaboliczny nikotynamidu (1 – cytochrom P450, 2 – N-metylotransferaza nikotynamidowa, 3 – oksydaza aldehydowa) (Chlopicki i wsp., 2007 Literatura  >>).


Przez wiele lat poziom 1-MNA w moczu i osoczu traktowano głównie jako biomarker niacyny, chociaż kwas nikotynowy i nikotynamid wykazywały szereg właściwości terapeutycznych i były z powodzeniem stosowane w terapii wielu schorzeń.

Obecne badania wskazują, że 1-MNA wpływa na prawidłowe funkcjonowanie śródbłonka naczyniowego i układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na potencjalne właściwości zmniejszające postęp miażdżycy może być stosowany w suplementacji u dorosłych, szczególnie w przypadku osób starszych. Należy zaznaczyć, że wraz z wiekiem zdolność naszego organizmu do tworzenia 1-MNA maleje.