Bezpieczeństwo

1-MNA jest substancją fizjologiczną, pochodzenia witaminowego, występującą także w źródłach naturalnych. Badania dowodzą, że 1-MNA jest bezpieczne i bardzo dobrze tolerowane przez organizm.


Bezpieczeństwo 1-MNA zostało poddane szczegółowej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).  Przeprowadzona ocena naukowa wykazała, że 1-MNA jest bezpieczne w stosowaniu1.

  1. EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies), Turck D et all., Scientific Opinion, Safety of 1-methylnicotinamide chloride (1-MNA) as a novel food pursuant to Regulation (EC) No 258/97. EFSA Journal 2017;15(10): 5001.

Link do publikacji elektronicznej:
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5001